Грб Србије Грб Војводине Традиционални грб Војводине

Завод за јавно здравље Панчево организује и спроводи едукације са циљем

  • унапређења здравствене културе, подизања нивоа свести и здравственог потенцијала појединаца, група и заједница.
  • здравствено васпитног рада у школама у области превенције ХИВ-а, полно преносивих болести, штетности пушења, злоупотреба дрога и алкохола, као и едукација о пубертету и здравој исхрани.

промовисања здравља односно  превенције болести „Здрав живот, здрави стилови живота, здрава животна средина“