Изаберите писмо

latinica

Грб Србије Грб Војводине Традиционални грб Војводине

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО

Телефон: +381 13 322 965

Факс: +381 13 322 965

Е-маил адреса: info@zjzpa.org.rs

Директор: +381 13 318 713  direktor@zjzpa.org.rs

 

ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ, ИНФОРМАТИКУ И БИОСТАТИСТИКУ У ЗДРАВСТВУ

Тел (013) 318 573 socijalna@zjzpa.org.rs  promocija@zjzpa.org.rs

ЦЕНТАР ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ И КОНТРОЛУ БОЛЕСТИ

Тел (013) 310 466 и 322 965 локал 113  epidemiologija@zjzpa.org.rs      imunizacija@zjzpa.org.rs

ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ

Тел (013)322 965 и 312 725 локал 112 (хигијена) higijena@zjzpa.org.rs

Тел (013) 322.965 локал 118 (хемија) hemija2@zjzpa.org.rs

локал 106 hemija@zjzpa.org.rs

локал 107 laboratorija@zjzpa.org.rs

 

ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ

Тел (013) 312 725 локал 108 mikrobiologija@zjzpa.org.rs

 

СЛУЖБУ ЗА ПРАВНЕ, ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКЕ, ТЕХНИЧКЕ И ДРУГЕ СЛИЧНЕ ПОСЛОВЕ

Тел (013) 322.965 локал 103, (013) 331 525 uprava@zjzpa.org.rs

Тел (013) 312.725 локал 105 racunovodstvo@zjzpa.org.rs

Тел (013) 312.725 локал 116  komercijala@zjzpa.org.rs

 

ПР, ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

Тел (013) 322.965 локал 120 kvalitet@zjzpa.org.rs