Грб Србије Грб Војводине Традиционални грб Војводине

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО

Тел/факс: +381 13 322 965

Е-маил адреса: info@zjzpa.org.rs

Директор: +381 13 318 713

direktor@zjzpa.org.rs

ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ, ИНФОРМАТИКУ И БИОСТАТИСТИКУ У ЗДРАВСТВУ

Тел (013) 318 573

socijalna@zjzpa.org.rs  promocija@zjzpa.org.rs

ЦЕНТАР ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ И КОНТРОЛУ БОЛЕСТИ

Тел (013) 310 466 и 322 965 локал 112

epidemiologija@zjzpa.org.rs      imunizacija@zjzpa.org.rs

ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ

Тел (013) 312 725 локал 102 (хигијена) higijena@zjzpa.org.rs

Тел (013) 312.725 локал 106 (хемија) hemija2@zjzpa.org.rs

локал 104 hemija@zjzpa.org.rs

локал 106 laboratorija@zjzpa.org.rs

ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ

Тел (013) 312 725 локал 105 и 107,  063 1041653 mikrobiologija@zjzpa.org.rs

СЛУЖБУ ЗА ПРАВНЕ, ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКЕ, ТЕХНИЧКЕ И ДРУГЕ СЛИЧНЕ ПОСЛОВЕ

Тел (013) 331 525 uprava@zjzpa.org.rs

Тел (013) 322.965

локал 116 racunovodstvo@zjzpa.org.rs

локал 109  komercijala@zjzpa.org.rs