Грб Србије Грб Војводине Традиционални грб Војводине

В.Д ДИРЕКТОР

прим др Љиљана Лазић,
спец.социјалне медицине и спец.менаџмента у здравству

 

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА

мр пх Мирјана Остојин, спец.санитарне хемије

ДИПЛОМИРАНИ ПРАВНИК У ОДЕЉЕЊУ ПРАВНИХ, ОПШТИХ И ТЕХНИЧКИХ ПОСЛОВА

Јелисавета Дражевић

РУКОВОДИЛАЦ ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОСЛОВА

Ивана Ђованели, дипл.економиста

 

ГЛАВНИ ТЕХНИЧАР ЗАВОДА

Новак Томић, виши санитарни техничар

 

УПРАВНИ ОДБОР

председник Марко Маринковић
чланови  Гордана Ћирић, др Јована Пауновић, Ненад Соколовић

 

НАДЗОРНИ ОДБОР

председник Марија Ђукановић
чланови Олгица Трајковић, Сања Божовић