Izaberite pismo

ћирилица

Grb Srbije Grb Vojvodine Tradicionalni grb Vojvodine

13.06.2019

Javna nabavka male vrednosti za uslugu Stručnog nadzora nad izvođenjem radova za rekonstrukciju i dogradnju starog grudnog odeljenja

Rok za dostavljanje ponuda 21.06.2019 do 10 časova.

Izmena konkursne dokumentacije

Odluka o izmeni konkursne dokumentacije

Konkursna dokumentacija

Javni poziv MU-III/2019

20.05.2019

Javna nabavka velike vrednosti za dobra Laboratorijski potrošni materijal za 2019 VD-III/2019

Novi rok za dostavljanje ponuda 24.06.2019 do 10 časova.

Odgovor na pitanja br.7

Izmena konkursne dokumentacije

Odgovor na pitanja br.6

Odgovor na pitanja br.5

Odgovor na pitanja br.4

Odgovor br: 3

Odgovor br: 2

Odgovor br: 1

Konkursna dokumentacija Laboratorijski materijal

Javni poziv VD-III 2019

10.04.2019

Javna nabavka male vrednosti za dobra Administrativni materijal za 2019 MD-II/2019

Rok za dostavljanje ponuda 18.04.2019 do 10 časova.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1

Odluka o dodeli ugovora

Odgovor na pitanje br.1

Konkursna dokumentacija Administrativni materijal 2019

Javni poziv MD-II 2019

04.04.2019

Javna nabavka otvoreni postupak Okvirni sporazum -Servisiranje i popravka laboratorjiske opreme i opreme za životnu sredinu za 2019 OSU-II/2019

Rok za dostavljanje ponuda 07.05.2019 do 10 časova.

Odluka o obustavi postupka za partije 15 i 26

Odluka o dodeli ugovora

Konkursna dokumentacija OSU-II/2019

Javni poziv OSU-II/2019

20.03.2019

Javna nabavka Velike vrednosti – Oprema za zaštitu životne sredine – SISTEM INDUKOVANO KUPLOVANE PLAZME SA MASENIM DETEKTOROM (ICP-MS) ZA ODREĐIVANJE KONCENTRACIJE ELEMENATA KOJI SE ISPITUJU U UZORCIMA ŽIVOTNE SREDINE

Rok za dostavljanje ponuda 19.04.2019 do 10:30 časova.

Obaveštenje o obustavi postupka

Odluka o obustavi postupka

Odgovor na pitanja br.7

Odgovor na pitanja br.5-6

Odgovor na pitanja br.4

Odgovor na pitanja br.3

Odgovor na pitanja br.2

Odgovor na pitanje br. 1

Konkursna dokumentacija

Javni poziv VD-II/2019

27.02.2019

Javna nabavka Velike vrednosti – Oprema za zaštitu životne sredine – Uređaj za konverziju „NH3/NOx ” kompatibilan sa postojećim NO2/NOx analizatorom „HORIBA APNA 370“

Rok za dostavljanje ponuda 29.03.2019 do 10:30 časova.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Konkursna dokumentacija

Javni poziv VD-I/2019

14.02.2019

Javna nabavka male vrednosti – Dobra Gorivo 2019 g.

Rok za dostavljanje ponuda 22.02.2019 do 12 časova.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora za Gorivo 2019

Pitanja i odgovor br: 1

Konkursna dokumentacija za gorivo 2019

Poziv za dostavljanje ponuda

01.02.2019

Javna nabavka otvoreni postupak Okvirni sporazum -Servisiranje i popravka laboratorjiske opreme i opreme za životnu sredinu za 2019 OSU-I/2019

Rok za dostavljanje ponuda 04.03.2019 do 10 časova.

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 37

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 36

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 35

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 34

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 33

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 31

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 30

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 29

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 28

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 25

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 24

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 23

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 22

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 20

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 19

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 18

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 16

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 14

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 13

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 11

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 10

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 9

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 8

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 7

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 6

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 5

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 4

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 3

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 2

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 1

Odluka o obustavi postupka za partije 12, 15, 17, 21, 26, 27, 32

Odluka o dodeli ugovora OSU-I/2019

Konkursna dokumentacija

Javni poziv OSU-I /2019

22.01.2019

Javna nabavka male vrednosti za 2019 broj MU-I/2019

Usluge elektronskih komunikacija- Mobilana i fiksna telefonija

Novi rok za dostavljanje ponuda 31.01.2019 do 12 časova.

Odluka o dodeli ugovora

Izmena konkursne dokumentacije 2019

Odgovor na pitanja br.1

Konkursna dokumentacija Mobilna i fiksna telefonija

Javni poziv MU-I/2019

23.11.2018

Javna nabavka velike vrednosti za 2018  broj: VD-II/2018

OPREMA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
– NO2/NOx ANALIZATOR SA MOGUĆNOŠĆU NADOGRADNJE KONVERTERA ZA AMONIJAK

Rok za dostavljanje ponuda 24.12.2018 god. do 10:30 časova.

Izmena konkursne dokumentacije u delu način plaćanja.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Izmena konkursne dokumentacije

Konkursna dokumentacija

Javni poziv

22.11.2018

Javna nabavka male vrednosti za 2018  broj: MU-III/2018

Usluga dorade knjigovodstvenog softvera

Rok za dostavljanje ponuda 30.11.2018 god. do 11 časova.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Konkursna dokumentacija Dorada knjigovodstvenog softvera

Poziv za dostavljanje ponuda MU-III/2018

30.10.2018

Javna nabavka male vrednosti za 2018  broj: MD-VII/2018

Laboratorijska oprema

Rok za dostavljanje ponuda 07.11.2018 god. do 10 časova.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1

Odluka o dodeli ugovora

Odgovor na pitanje br.1

Konkursna dokumentacija laboratorijska oprema

Javni poziv MD-VII 2018

22.10.2018

Javna nabavka male vrednosti za 2018  broj: MD-VI/2018

Oprema za kopneni saobraćaj – Automobil

Rok za dostavljanje ponuda 30.10.2018 god. do 11 časova.

Odluka o dodeli ugovora

Konkursna dokumentacija Automobil 2018

Javni poziv MD-VI 2018

26.04.2018

Javna nabavka  otvorenin postupak – Okvirni sporazum  za 2018 i 2019  broj: OSU-I/2018

Usluge popravke i održavanja vozila za 2018 i 2019 g. po partijama

Rok za dostavljanje ponuda 28.05.2018 god. do 10 časova.

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 1

Odluka o dodeli ugovora

Konkursna dokumentacija Održavanje Vozila

Javni poziv OSU-I /2018

17.04.2018

Javna nabavka  male vrednosti za 2018  broj: VD-V/2018

Oprema za zaštitu životne sredine – Gasni hromatograf sa termalnim desorberom

Novi rok za dostavljanje ponuda 27.04.2018 god. do 10 časova.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora MD-V-2018

Odgovor na pitanja br.2

Izmena konkursne dokumentacije MD-V/2018

Odgovor na pitanja br.1

Konkursna dokumentacija Gasni hromatograf

Javni poziv MD-V 2018

14.04.2018

Javna nabavka  velike vrednosti za 2018  broj: VD-I/2018

LAboratorijski potrošni materijal za  2018 godinu

Rok za dostavljanje ponuda 14.05.2018 god. do 10 časova.

Obaveštenja o dodeli ugovora za partije  1 2, 3, 4, 5, 67,  8,  9, 10, 1112, 13, 14 15, 16 17,  18 , 192021, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,

Odluka o dodeli ugovora br 2

Odluka o dodeli ugovora

Odgovor br 3

Odgovor na pitanja br.2

Odgovor na pitanja br.1

Konkursna dokumentacija Laboratorijski materijal

Javni poziv VD-I/2018