На основу показатеља географске раширености у Јужнобанатском округу  је регистрована стопа инциденције (Ин)* обољења сличних грипу (ОСГ) на нивоу спорадичних и изолованих случјева.

На основу регистроване стопе Ин ОСГ, праћене СЕНТИНЕЛ надзором  за 10. недељу надзора у 2019. години  од 04.03.2019. 10.03.2019. године, укупни интензитет активности вируса грипа је испод нивоа средњег интензитета  (Ин-23,89),  скоро троструко нижа у односу на прошлу недељу посматрања  (Ин-66,47) са опадајућим трендом испод је прага средњег интензитета, и у општинама Алибунар, Вршац, Ковин, Опово и Пландиште се не региструје.

Највећа стопа Ин је у узрасној групи од 5-14 година Ин-60,77 (бр. пријава 3) затим следе 0-4 година Ин-42,01 (бр. пријава 2); 30-64година  Ин- 17,50 ( бр. Пријава 1) и 15-29год. Ин-0;  65> Ин-0.

Анализом Популационог надзора пријава ОСГ за 2018/2019 годину (од 01.10.2018. –  10.03.2019. године), праћењем целе популације Јужнобанатског округа, укупан број пријављених са ОСГ износи 5803,  што је 26% више у односу на исти периоду посматрања у сезони  2017/18 године (4535). У 10. недељи надзора  у 2019. години  укупна Ин је испод прага средњег интензитета, у паду је у односу на прошлу недељу (99,80:129,29) и у опадајућем је тренду. Највећа стопа Ин је у узрасној групи од 0-4 година Ин-192,47 (бр пријава 28) затим следе: од 5-14 Ин-186,62 (бр пријава 61); 65> година Ин-135,60 (бр пријава 65); 30-64 Ин-72,67 (бр. пријава 106)  и 15-29 Ин-55,15 (бр пријава 33).

Вирусолошка ситуација: Од почетка надзора  узорковањем од стране Завода за јавно здравље Панчево у лабораторији Института за јавно здравље Војводине PCR тестирањем потврђена је инфекција вирусом грипа типа A(H1N1)pdm09  код 3 пацијента: један из опште популације (Панчево), два из Опште болнице Панчево (1- Панчево, 1-Алибунар), а вирусом грипа типа А код  1 пацијента из сентинелног надзор – Одељења за здравствену заштиту деце Дома здравља Панчево. Узорковањем од стране Инфективног оделења Опште болнице Панчево на Торлаку PCR тестирањем потврђена је инфекција вирусом грипа типа AH1P/2009  код 25 болнички лечених пацијената (14- Панчево, 4- Ковачица , 4- Ковин, 2- Алибунар и 1-Београд).

*Инциденца (Ин) или учесталост је појам којим се у епидемиологији изражава као број новозаражених или новооболелих особа на најчешће 100000 становника, у току неког временског периода.
Оставите одговор