Изаберите писмо

latinica

Грб Србије Грб Војводине Традиционални грб Војводине

Начелник

мр сц мед.др Јелена Глуваков, спец.микробиологије са паразитологијом
Тел (013) 312 725 локал 105 mikrobiologija@zjzpa.org.rs

Центар чине:

 1. Одељење клиничке микробиологије – руководилац одељења др Јелена Минић Васић, спец.микробиологије са паразитологијом
 2. Одељење санитарне микробиологије – руководилац одељења мр сц мед др Јелена Глуваков, спец.микробиологије са паразитологијом

Одељење клиничке микробиологије обавља испитивања из области бактериологије, серологије и паразитологије са микологијом.

Бактериолошки преглед

 • свих врста брисева, секрета, екстрата, пунктата, трансудата, ексудата, крви, фецеса и урина на микроаерофилне бактерије,
 • утврђивање осетљивости на антимикробне лекове – антибиограм
 • дијагностика бактериолошког клицоноштва у брисевима гуше носа

Паразитолошки преглед фецеса, перианалног отиска и паразитолошко клицоноштво на протозое и хелминте

Миколошки преглед коже, слузница, длаке и фецеса на дерматофитете и кваснице
Имунолошки преглед серума на антитела / антигенене вируса и бактерија.

 • Бактериолошка испитивања врше се морфолошки, културелно, биохемијски и серолошки, класичним и специфичним методама.
 • Серолошка испитивања врше се хемаглутинационим методама (Paul-Buwnel-ова реакција, TPHA), аглутинационим методама (Widal-ова и Wright-ова реакција),  Елиза – имунофлуоргесцентним техникама /Елфа метода (HIV и HBsAg) и  Латекс методама (АSTO, CRP, RF).

Одељење спроводи и  едукацију здравствених радника и сарадника, пружа стручно-методолошку помоћ здравственим установама и обавља појединачне консултације са пацијентима (уторком од 12.30х до 13.30х)

Пријм узорака за микробиолошка испитивања у области клиничке микробиологије обавља се у Пријемном одсеку лабораторије (привремено пресељени на адресу 6.октобра 9, Панчево)

 Одељење санитарне микробиологије спроводи

 • микробиолошко испитивање вода (вода за пиће, водоводска и бунарска вода, флаширана вода, базенска вода, површинска, отпадна и подземна вода)
 • микробиолошко испитивања хране и предмета опште употребе (средства за одржавање личне хигијене и улепшавање лица и тела,  прибор за једнократну употребу за јело и пиће, амбалажа)
 • контролу узорака са површина (брисева и контакт плоча) на бактериолошку чистоћу са руку запослених, предмета (инструмената, посуђа, прибора) и радних површина
 • биолошку контролу суве стерилизације и стерилизације у аутоклавима.

Одељење спроводи и едукацију и стручно усавршавање здравствених радника и сарадника

Пријем узорака за микробиолошко испитивање у области санитарне микробиологије обавља Пријемна канцеларија Центра за хигијену и хуману екологију (привремено пресељени на адресу 6.октобра 9, Панчево).